Bittskinne

Bittskinne

Published by on 20. juni 2022

Bittskinne kan være et godt hjelpemiddel for mange pasienter. Mange av oss gnisser tenner om natten helt ubevisst. Dette fører ofte til at man våkner opp med utslitt tyggemuskulatur, men kan også gi plager som hodepine, ansiktssmerte og stive skuldre. Mange kan mistolke symptomene som tannverk. Samlingen av disse plagene kalles ofte for Temporomandibulær dysfunksjon, ofte kalt TMD. Helsedirektoratet har laget en grundig gjennom av TMD med definisjoner, behandlinger og råd basert på vitenskapelige artikler.

Ofte er stress en av årsakene til tanngnissing, og stressreduksjon i hverdagen vil være gunstig. Dersom man likevel ikke blir bedre kan bittskinne være et godt hjelpemiddel. 

Hva er en bittskinne?

Bittskinne er en hard plastskinne og kan minne om en tykk tannbeskytter. Skinnen lages individuelt slik at den passer perfekt på overkjevetennene. Fremstillingen kan gjøre ved bruk av et avtrykksmateriale eller en digital skanner.

Hvordan virker en bittskinne?

Bittskinnen har flere positive effekter dersom man er plaget med følgene av tanngnissing enten på dagen eller om natten.

Skinnen virker avslappende på tyggemuskulaturen siden man ikke klarer å bite helt sammen. Dette gjør at muskulaturen og spesielt muskelfestene får et avbrekk og ro når skinnen brukes.

Kjeveleddet består hovedsakelig av et leddhode, en bruskskive (menisk) og en væskefylt leddhule. En som gnisser mye tenner kan i blant bli plaget med en betennelse i kjeveleddet. Dette leder til mer væske og trykk i kjeveleddet som leder til smerte. Typisk tegn på dette er ømhet når man trykker inn foran øret når man gaper og lukker kjeven. Når vi bruker en skinne øker avstanden mellom leddhodet og leddhulens tak. Dette gir mer plass og mindre trykk inne i leddhulen. På denne måten kan en bittskinne lindre smertene i en periode med ekstra trykk og plager fra kjeveleddet.

En annen følge av tanngnissing kan være tannslitasje. Over tid kan tennene sakte slites ned og bli mindre, mer sensitive, endre farge osv. Bruk av bittskinne kan hindre utvikling av tannslitasje i visse tider av døgnet. Dette er spesielt aktuelt for de som primært gnisser tenner om natten. Noen ganger kan det være aktuelt å lage en skinne etter behandling med tannkroner eller tannimplantater for å skåne de nye restaureringene.

Hvordan bruker man en bittskinne?

Bittskinnen (som hovedsakelig brukes om natten) festes på overkjevetennene etter man har pusset og rengjort tennene og lagt seg for å sove. Når du fjerner skinnen om morgenen, skal den rengjøres godt under rennende vann. Oppbevar skinnen tørr i boksen du fikk utlevert fra tannlegen din.

Hvor ofte skal man bruke skinnen sin?

Det er ikke alltid nødvendig å bruke skinnen sin hver natt. Noen har så store plager at de ikke klarer seg uten skinnen sin, mens andre bruker den bare i perioder med mye stress.

Hvor mye koster en bittskinne?

Se vår prisoversikt for undersøkelse, fremstilling av skinnen og etterkontroll. Behandling av kjeveleddsproblemer kan gi refusjon fra HELFO. Dette gir en reduksjon i pris der man kun betaler en egenandel hos tannlegen. Det er verdt å merke seg at det ikke gis refusjon fra HELFO dersom man lager en skinne for å redusere tannslitasje, men kun hvis man er plaget med smerte fra kjeveledd eller ansiktsmuskulatur.

Tannlegene ved Sentrum Tannklinikk har god erfaring med bittskinner. Ta kontakt med oss for nærmere vurdering og nødvendig behandling.