Støtte til tannbehandling fra NAV

Dersom du er i en vanskelig økonomisk situasjon har du etter lov om sosial hjelp krav på økonomisk støtte til nødvendig tannbehandling

Tannlegen gjør først en grundig undersøkelse og vurderer ditt behandlingsbehov. Vi fyller så ut en søknad som du tar med videre til ditt NAV-kontor.

Nav støtte til tannlege