tannfestesykdom

Periodontitt (Tannfestesykdom)

Published by on 20. juni 2022

En av de vanligste tannsykdommene, etter hull, er periodontitt. Det kalles ofte også tannfestesykdom eller «pyrea». Dette er en kronisk betennelsestilstand som påvirker tannkjøttet og kjevebeinet som omslutter tennene våre. Dette gjør at kjevebeinet brytes ned og kan i verste fall føre til at tenner blir løse, vonde og må fjernes. Årsaken til betennelsen er hovedsakelig bakteriene som lever i munnhulen, men det påvirkes også av en rekke andre faktorer.

Hvilke tegn kan tyde på at man har periodontitt?

Ofte kan en pasient med periodontitt være uten spesielle plager. Betennelsen er kronisk, som betyr saktevoksende og uten spesielle symptomer. Til tross for dette er det en del tegn som kan gi mistanke.

De typiske tegnene er dårlig ånde, hevelser i tannkjøttet, løse tenner, tenner som har flyttet på seg de siste årene, tannkjøtt som trekker seg opp langs tannen og ubehag når man tygger noe som er hardt.

Det blør fra tannkjøttet når jeg pusser. Er dette farlig?

De fleste vil fra tid til annen kunne oppleve blødning fra tannkjøttet langs tannen. Dette skyldes bakteriebelegg som blir liggende på tannen, og kalles gingivitt. Tannkjøttet blir da hovent og blør lett ved tannpuss. Dette er ikke farlig og kan behandles med mer flittig tannpuss, bruk av tanntråd/mellomromsbørster og tannrens hos tannlegen. Dersom man ikke behandler gingivitt, kan det over tid utvikle seg til periodontitt og få mer alvorlige følger.

Kan alle få periodontitt?

Alle mennesker kan få periodontitt, men det er gjort mye forskning som viser hvem som er mest utsatt:

  • Mange som får diagnosen oppdager at det er andre i familien som også har det samme. Det er vist at visse gener gir høyere forekomst som gjør at sykdommen ofte går i arv.
  • Dårlig tannhygiene gir økt risiko. Pasienter som ikke pusser tennene grundig og jevnlig, samt ikke er flinke med rengjøring mellom tennene med tanntråd eller mellomromsbørster, er spesielt utsatt.
  • Røykere får oftere og mer alvorlige problemer. Det er også større sannsynlighet for å miste tenner når man røyker. Derfor er røykeslutt det absolutt mest effektive man kan gjøre hvis man får diagnosen.
  • Man har større sannsynlighet for å utvikle periodontitt desto eldre man er. Som oftest ser man første tegn til sykdom når man passerer 40 år. Det er derfor veldig viktig med god tannhygiene fra start for å hindre utvikling senere i livet.
  • Sykdommer som uregulert diabetes gir økt forekomst av periodontitt.

Hva går behandlingen ut på?

Tannlegen din starter med en grundig undersøkelse av tenner og tannkjøtt. Videre renses tennene grundig for tannstein og bakteriebelegg, tann for tann. Hvis betennelsen har gått langt kan det være nødvendig å fjerne dårlige tenner. Senere kan man vurdere behov for å erstatte disse med et tanngebiss, tannbro eller tannimplantat. Vi lager en individuell plan for hvordan du skal rengjøre tennene dine hjemme på best mulig måte. Dette er avgjørende for å holde kontroll på betennelsen videre. Senere blir du kalt inn til jevnlige kontroller for å rense eventuell ny tannstein, og se at man har kontroll på sykdommen.

Alvorlige tilfeller har noen ganger behov for tannkjøttsoperasjoner hvor tannkjøttet løftes til side for å komme til for komplett rengjøring.

Hvor lenge varer behandlingen?

Dette er dessverre ikke en betennelse som forsvinner. Bakteriene i munnhulen blir vi aldri helt kvitt. Målet med behandlingen er derfor å stoppe utviklingen av kjevebeinstapet ved å redusere antall skadelige bakterier og holde tennene rene over tid. Man er derfor nødt til å følge opp behandlingen hele livet ut. De fleste pasienter anbefales kontroller med tannrens to eller tre ganger årlig etter gjennomgått behandling.

Hva koster behandlingen?

Kostnaden for behandling varierer med alvorlighetsgraden på tilstanden. Vi setter opp et kostnadsoverslag før vi starter så man får en god oversikt. Behandlingen dekkes delvis av HELFO. Det samme gjelder eventuell erstatning for tenner som går tapt som følge av periodontitt. Denne behandlingen går også under frikort fra HELFO. Det er viktig å informere tannlegen om du har frikort så dette blir registrert. Logg inn på Helsenorge for å finne ditt frikort og dato for utstedelse.

Har du tannkjøttsproblemer? Ta kontakt med oss for en grundig undersøkelse og behandling.