Visdomstann

Visdomstenner

Published by on 20. juni 2022

Hva er en visdomstann?

Visdomstenner er de siste tennene som vokser ut i 18-20-årsalderen. Disse vokser ut helt bakerst bak de andre tennene våre. Tennene kan ha varierende størrelse og form. Det kan ofte være dårlig plass til disse tennene, slik at de vokser ut i feil retning. Ofte leder dette til at tennene ikke eller kun kommer delvis ut gjennom tannkjøttet.

Hva er typiske plager knytte til visdomstenner?

Som følge av visdomstenner ofte ikke kommer helt ut fører det til at tannkjøttet blir liggende delvis over tannen. Dette er veldig vanskelig å holde rent og kan lede til tannkjøttsbetennelse rundt tannen, ofte kalt perikoronitt. Da kan man oppleve blødende tannkjøtt, dårlig ånde, ømhet, vondt for å gape og sterke smerter. Mer alvorlige symptomer er feber og hevelse i ansiktet. Hvis du opplever dette er det viktig å kontakte tannlege så fort som mulig.

På grunn av vanskelig renhold er visdomstenner ofte utsatt for hull. Dette kan over tide utvikle seg til tannverk og tannrotbetennelse. Det er ønskelig å fjerne visdomstannen eller eventuelt reparere hullet med en tannfylling før dette skjer.

Noen visdomstenner kan også lede til kinnbiting på grunn av lite plass og unormal posisjon.

Hvordan fjernes visdomstenner?

Tannens posisjon og rotform rotform avgjør som regel hvilken måte tannen bør fjernes på.

Tenner som har kommet helt ut i munnhulen, er enkle å komme til og som har en normal rotfasong, fjernes ofte med vanlig tanntrekking. Det betyr at tannen fjernes ved bruk av en tang eller annet hjelpemiddel uten å løsne på tannkjøttet eller fjerne kjevebein. Det forventes å gjøre vondt to til tre dager etter en tanntrekking.

Dersom tannen er ikke har kommet helt frem, er vanskeligere å komme til og har en unormal rotfasong må den fjernes kirurgisk. Dette innebærer at tannkjøttet rundt tannen løftes til side for å komme til tannen. Som regel må noe av kjevebeinet rundt tannen også fjernes før tannen fjernes hel eller i deler. Til slutt sys tannkjøttet på plass. Etter et visdomstannoperasjon er det vanlig å ha ganske store smerter de tre første dagene. Det er helt normalt å bli hoven på operasjonssiden de første dagene. Vi setter ofte opp en etterkontroll en uke etter operasjonen for fjerne stingene og for å kontrollere at alt har gått som planlagt. Se våre råd etter operasjoner i munnhulen her.

Trenger man narkose for å fjerne visdomstenner?

De er veldig sjeldent behov for narkose ved fjerning av visdomstenner. Det vanligste er normal bedøvelse i operasjonsområdet. Denne har effekt under operasjonen og noen timer etter.

Dersom man er veldig engstelig for operasjonen kan det i noen tilfeller være aktuelt å få en beroligende medisin før man starter. Noen eksempler på dette er Valium eller Sobril. Dersom dette er aktuelt er det viktig at man har med seg en pårørende som kan hjelpe med transport til og fra klinikken.

Bør alle visdomstenner fjernes?

Det er absolutt ikke behov for å fjerne alle visdomstenner. Ofte kommer tennene helt opp uten problematikk og fungere som en tredje jeksel livet ut.

I Norge er de faglige retningslinjene å fjerne tenner som tidligere har gitt eller har høy risiko for problemer. Det anbefales på generelt grunnlag å fjerne disse mellom 18-30 års alderen. Høyere pasientalder viser høyere risiko for smerter etter inngrepet og komplikasjoner under fjerningen.

Hva koster det å fjerne en visdomstann?

Prisen variere om tannen kan fjernes enkelt eller må fjernes kirurgisk. Dersom tannen må fjernes kirurgisk og det er behov for fjerning av kjeveben, har man rett på refusjon fra Helfo. Da betaler man kun en egenandel hos tannlegen. Se vår prisoversikt for detaljerte priser.

Har du problemer men èn eller flere visdomstenner? Ta kontakt med oss for en vurdering og behandling.