Rotfylling

Rotfylling

Published by on 20. juni 2022

Hva er en rotfylling?

Inne i tannen er det nerver og blodkar. Dersom tannen blir hardt skadet eller har et stort hull, vil det oftest oppstå en betennelse inne i denne nerven. Dette kan utvikle seg til kraftig tannverk, og behandlingen av dette kalles en rotfylling.

Først gjennomgår man en undersøkelse for å vurdere om tannen lar seg rotfylle. Du får skånsom bedøvelse for å unngå smerter og ubehag underveis. Deretter fjernes eventuelle hull og utette tannfyllinger i tannen. Det plasseres en kofferdam-duk over tannen for å unngå at nye bakterier slipper inn i tannen. Deretter fjernes bakterier og tann-nerven, samtidig som innsiden av tannen rengjøres og desinfiseres grundig. Når tannen er ren og symptomene har forsvunnet, fylles tomrommet etter nerven igjen med et naturgummi-basert materiale kalt guttaperka. Til slutt bygger vi opp tannen til sin opprinnelige form ved hjelp av en fylling eller en tannkrone.

Hvorfor trenger man en rotfylling?

En betent tannerve vil svært sjeldent bli bedre av seg selv. Som regel utvikler det seg til en av to tilstander:

  • Dersom den syke nerven ikke blir behandlet kan man oppleve kraftigere og kraftigere tannverk. Det blir vondt å drikke kalde og varme drikker. En slik betennelse kalles pulpitt og er veldig smertefullt.
  • Andre ganger vil tilstanden føre til at nerven trekker seg tilbake (nekrose). Da vil man ikke lenger kjenne smerter ved varme og kulde. Etterhvert vil dette derimot lede til en rotspissbetennelse (apikal periodontitt). Tannen blir vond å tygge på og man kan oppleve hevelser eller tannbyll.

Begge disse tilstandene lar seg behandle med en rotfylling. Bakteriene som forårsaker betennelsene ligger inne i tannen og nerverommet og fjernes under behandlingen. Samtidig tetter man igjen nerverommet så det ikke skal komme nye bakterier inn i tannen.

Hva skjer hvis man ikke rotfyller en tann med betennelse?

En betennelse kan over tid utvikle og spre seg. Det er heldigvis sjeldent, men noen ganger kan betennelse spre seg og gi feber, store hevelser og nedsatt allmenntilstans. Dette kan gi behov for sykehusinnleggelse for intravenøs antibiotikabehandling.

Hvor lang tid tar behandlingen?

Behandlingen varierer i tid avhengig av hvilken type tann som skal behandles og hvilken diagnose som behandles. Generelt beregnes 60 til 90 minutter på behandlingen. Ofte kan man fullføre behandlingen på ett besøk, men tilfeller med store smerter, aktiv infeksjon med puss og store hevelser krever som regel to besøk der man legger inn en bakteriedrepende middel i tannen i minimum 14 dager mellom besøkene.

Gjør det vondt å rotfylle en tann?

Det er sjeldent vondt når man får gjort en rotfylling. Tannlegen setter godt med bedøvelse for å gi deg en smertefri opplevelse. Som regel kan man kjenne noe ømhet i dagene etter behandlingen, men dette er forbigående. Det anbefales å bruke smertestillende (kombinasjon av paracetamol og ibuprofen) hvis man har behov for dette.

Kan man få betennelse i en rotfylt tann?

Det er mulig å få en betennelse i en tann som er rotfylt. Det er flere grunner til at dette kan skje. Får man nye hull i den rotfylte tannen kan bakterier fra hullet infiltrere rotfyllingen og skape en lekkasje. Det samme gjelder hvis man mister en tannkrone eller tannfylling som dekker over rotfyllingen. Noen ganger har ikke tannlegen kommet til alle bakteriene under behandlingen. Dette kan også føre til betennelser. Heldigvis kan man rotfylle tenner på nytt i slike tilfeller.

Kliniske studier viser at behandling av pulpitt og nekrose har henholdsvis 90-95% og 85% vellykket resultat.

Hvor mye koster en rotfylling?

Pris varierer avhengig av hvilken tann som rotfylles. Se vår oversikt for detaljerte priser.

Har du vondt i en tann? Ta kontakt for en vurdering og eventuell behandling.